Trustees

Name

Address Contact No.  
Mrs. Jyoti Patkar Sudama Smruti, Hanuman Nagar,
Near Pragati College, Dombivli (E),
Maharashtra, India, Pin. 421201.
(M): 9322217024  
Mrs. Pradnya Kulkarni Prasanna,
Bhaskar Ali, Vasai,
Maharashtra, India, Pin. 401201.
(M): 9890208079  
Adv. (Mrs.) Smita Parchure Vishwa Sadan,
Vivekanand Puram, Latur,
Maharashtra, India, Pin. 413512.
(M): 8390906712  
Mrs. Vimal Agalave Ashok Niwas,
Juna Jalana,
Maharashtra, India, Pin. 431203.
(M): 9423457453  
Dr. (Mrs.) Bhavana Joshi Joshi Hospital,
Shivaram Nagar, Parbhani,
Maharashtra, India. Pin. 431401.
(M): 9422175435  
Dr. (Mrs.) Nishigandha Mogal 1 “Swasti” , Sawarkar Nagar,
Gangapur Road, Nasik,
Maharashtra, India, Pin. 422013.
(M): 9371530100  
Adv. (Mrs.) Jyoti Pathaniya A-2/603, Kunalpuram, Dapodi,
Opp. Atlascopco, Pune,
Maharashtra, India, Pin. 411012.
(M): 9422004152  
Smt. Maya Tambe Manuprasad, Sangeeta Wadi,
Shiv Mandir Road, Dombivli (E),
Maharashtra, India, Pin. 421201.
(M): 9769343233  
Smt. Mangala Satwe Shivaji Nagar, State Bank Colony,
Nasik Pune Road, Nasik,
Maharashtra, India, Pin. 422006.
(M): 9011988834  

Vision of a Society where Every Woman lives with FREEDOM and DIGNITY
Cell: +91-9322217024, Email: info@parivartanmahila.org, jyoti_30@yahoo.com